Para makapanood:

1. Click ang title o picture

2. Scroll pababa at click ng "CLICK HERE TO WATCH THIS MOVIE"

3. Mag-oopen ng bagong window. Click ang "SKIP AD" sa taas

4. Manood

on


Starring: Alma Soriano, Jeffrey Gonzales, Gino Antonio, Odette Khan

Tinamaan ng kidlat sa laot ang ama ni Perlas (Alma Soriano), sa murang edad siya ay maagang naulila sa ama. Nag-asawang muli ang kaniyang ina at nang siya ay dalaga na, pinagsamantalahan si Perlas ng dalawang lalaking dapat sana ay magtatanggol at magmahal sa kaniya.

Sumunod na dagok sa buhay ni Perlas ay pagpanaw ng kanyang ina dahil sa malubhang sakit. Si Tirso (Gino Antonio) ay nagmagandang-loob na kupkupin siya bilang kasambahay. Nahulog ang loob ni Tirso kay Perlas. Niligawan at naging kasintahan.

Ito na ba ang kasagutan sa mga paghihirap ni Perlas? O isang panibagong pagsubok na darating?

CLICK HERE TO WATCH THIS BOLD MOVIE